כיתות ט
 כיתות י'
 כיתות יא'
 כותרתגודל 
מסע ישראלי תשעז236.00 KBהורדה
 כיתות יב'
 כותרתגודל 
יב טיול אילת תשעד52.50 KBהורדה