טקסט חופשי
מסלול עתודה מדעית – טכנולוגית
 
בתחילת שנת הלימודים תשע"ג הצטרף תיכון "שמעון בן-צבי" לתכנית מיוחדת של מינהל מדע וטכנולוגיה של משרד החינוך – מסלול עתודה מדעית – טכנולוגית.
 
במסגרת מסלול זה אנו מעודדים תלמידים לבחור בצירוף מקצועות לימוד המכונה “”5-5-5”.
צירוף זה כולל 5 יח"ל מתמטיקה ובנוסף 5 יח"ל מקצוע מדעי ומקצועי מדעי שני או טכנולוגי ברמת 5 יח"ל. (בביה"ס שלנו המקצועות המדעיים והטכנולוגיים המוצעים הם: ביולוגיה, כימיה, מדעי המחשב ופיסיקהֶ).
 
אנו פועלים במסלול בשלושה מישורים עיקריים:
  1. הסברה ושיווק – מה נדרש מתלמידים הלומדים במסלול זה, מי מתאים, מדוע כדאי לבחור במסלול, ומה מקבלים התלמידים המשתייכים למסלול.
  2. העשרה והעמקה – תכנית בונוס שתעניק לתלמידים ערך מוסף בצד התכני של מקצועות הלימוד שלהם: תמיכה וליווי להשתתפות בתחרויות, כתיבת עבודת גמר ועוד, ופעילויות יחודיות ששקפו את השקעתנו בתלמידים המשתייכים לנבחרת הזו.
  3. תגבור לימודי – מערכת של שעות תגבור בקבוצות לימוד קטנות, שניתנות בכל אחד ממקצועות הלימוד במסלול, על-ידי מורי המקצוע או מורים מובילים נוספים. שעות התגבור יכולות להינתן לתלמיד שזקוק לכך, באופן קבוע, או באופן מזדמן על-פי צרכיו. מטרות התגבור יכולות להיות, השלמת תכנים, תרגול נוסף או עזרה בהכנה לבחינות.
 
החשיבות בהשתייכות למסלול - הנה ברמה הלאומית מחד, מאחר ומדינת ישראל צריכה להמשיך ולהכשיר מדענים ומהנדסים מובילים, כדי להמשיך להיות מעצמה מדעית וטכנולוגית. בנוסף ישנה חשיבות רבה - ברמה האישית, מאחר ו"תעודת בגרות מדעית-טכנולוגית איכותית" ְכך הגדיר משרד החינוך את תעודת הבגרות של מסיימי המסלול) מזכה לא רק בבונוס מיוחד ע"י הטכניון בעתיד אוניברסיטאות נוספות, אלא מקנה את המיומנויות ההכשרה המתאימה וכרטיס הכניסה לכל מסלולי הלימוד היוקרתיים במדינת ישראל.
 
לפרטים ניתן לפנות לבועז הדס טל': 0545445999 עוד על המסלול:
  1. בונוס מיוחד לתלמידים בעלי תעודת בגרות מדעית-טכנולוגית איכותית
  2. עתודה מדעית-טכנולוגית - אתר מינהל מדע וטכנלוגיה - משרד החינוך