טקסט חופשי
בגרות חברתית
שר החינוך החליט להתחיל פיילוט ארצי של תוכנית לקראת הענקת תעודת בגרות חברתית לתלמידים שיעמדו בקריטריונים בכ 150 בתי ספר בארץ. תיכון שמעון בן צבי נבחר לאחד מבתי הספר הללו.
מתן הערכה בתעודת הבגרות לתוכנית ערכית המחנכת לעזרה לזולת, לנתינה ולהתנדבות הוא מימוש רעיונות שעלו במערכת החינוך לאורך השנים: אחת ממטרות החינוך הממלכתי, לפי תיקון תש"ס 2000 סעיף 9 , היא לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית, נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, תרומה לקהילה, התנדבות וחתירה לצדק חברתי.
החלטת השר להנהיג תעודת בגרות חברתית מעבירה את המסר שמערכת החינוך מייחסת חשיבות להתנסות במעורבות חברתית, וכי הישגי בוגרי המערכת ימדדו על פי הישגיהם החברתיים ערכיים בתרומה לחברה, בצד ההישגים בתחומי הדעת.
זהו גם מסר למוסדות השכלה אקדמיים ו/או על תיכוניים אחרים ולצבא, לתת משקל לתעודה זו בתהליך המיון לקבלת מועמדים, אשר תרמו מזמנם וממרצם למען החברה.
במשרד החינוך, המופקד על החינוך הערכי-חברתי-קהילתי, רואים בתעודת הבגרות החברתית ביטוי של מצוינות חברתית ונדבך נוסף במכוונות לחינוך הנוער לאקטיביזם חברתי; לתלמידי החטיבה העליונה ניתנת האפשרות להשתתף בתוכנית ואלו שיעמדו בקריטריונים יהיו זכאים לתעודת בגרות חברתית.
 
התעודה תינתן על סמך הישגים של עשייה מתמדת, למידה ועיבוד ההתנסות ותהיה נפרדת מתעודת הבגרות של ההישגים בתחומי הדעת.
תעודת הבגרות החברתית תהיה ממלכתית ותונפק על ידי משרד החינוך כמו תעודת הבגרות הרגילה.
ההערכה תהיה פנימית ומבוססת על הערכות בתעודה בכל אחת משלוש שנות הפעילות.